Audyt

oferta firmy

Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań

Strona głównaseparatorAudyt separatorBadanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki.

Jak możemy pomóc Twojej spółce?
EDG Spółka Audytorska przeprowadzając badanie zgodnie z ustawą o rachunkowości lub Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ma stwierdzić czy sprawozdanie oraz stanowiące podstawę jego sporządzenia księgi rachunkowe są wolne od uchybień. Ma ponadto ustalić czy nie występują pominięcia lub zniekształcenia informacji ważnych dla czytelnika i czy sprawozdanie można uznać za wiarygodne. Prowadzone badanie ma dać kierownictwu firmy gwarancję rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego oraz skuteczności i prawidłowości funkcjonowania systemu rachunkowości oraz systemu kontroli wewnętrznej jednocześnie przy wypełnieniu wymogów formalnych związanych z badaniem.

Jesteśmy po to by wspierać, doradzać i rozwiązywać problemy. Nasze doświadczenie zawodowe w połączeniu ze zdobytą wiedzą sprawiają, że jakość świadczonych przez nas usług jest na najwyższym poziomie. Każdy klient traktowany jest przez nas indywidualnie, bo jego satysfakcja jest naszym Sukcesem.
EDG Spółka Audytorska Sp. z o.o.
ikona napisz do nas
© 2012-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone
Strona przygotowana przez firmę LifeInBrand