Rachunkowość

oferta firmy

Instrukcja obiegu dokumentów

Strona głównaseparatorRachunkowość separatorInstrukcja obiegu dokumentów

Instrukcja obiegu dokumentów

Instrukcja obiegu dokumentów nie jest sformalizowanym dokumentem sporządzanym według obowiązującego wzoru, powinna jednak zawierać wymagania określone w prawie bilansowym oraz w zarządzeniach wewnętrznych. Instrukcja dotyczy zasad sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych oraz ich archiwizowania, wraz ze wskazaniem osób odpowiedzialnych. Jest to akt wewnętrzny, służący dokładnemu wyjaśnieniu postępowania pracowników, a w szczególności służb księgowych jednostki w celu właściwego udokumentowania operacji gospodarczych.

Jak możemy pomóc Twojej spółce?
EGD Spółka Audytorska Sp. z o.o. opracowuje instrukcję obiegu dokumentów, w której zawiera m.in. informacje jak należy postępować z poszczególnymi rodzajami dokumentów, ujmuje osoby (najczęściej określone według stanowiska) uprawnione do przyjmowania, sporządzania oraz podpisywania poszczególnych dokumentów księgowych, do ich kontrolowania oraz wydawania druków ścisłego zarachowania. Tworzy zapisy dotyczące wymogów co do zawartości poszczególnych dokumentów księgowych, uwagi dotyczące kompletności, rzetelności i jasności dokumentów. Instrukcje tworzone przez EGD Spółka Audytorska Sp. z o.o. określają często metody dokumentowania operacji w różnych komórkach organizacyjnych, drogi ich obiegu, jak też stosowane narzędzia organizacyjne.

Jesteśmy po to by wspierać, doradzać i rozwiązywać problemy. Nasze doświadczenie zawodowe w połączeniu ze zdobytą wiedzą sprawiają, że jakość świadczonych przez nas usług jest na najwyższym poziomie. Każdy klient traktowany jest przez nas indywidualnie, bo jego satysfakcja jest naszym Sukcesem.
EDG Spółka Audytorska Sp. z o.o.
ikona napisz do nas
© 2012-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone
Strona przygotowana przez firmę LifeInBrand