Rachunkowość

oferta firmy

Prowadzenie ksiąg

Strona głównaseparatorRachunkowość separatorProwadzenie ksiąg

Prowadzenie ksiąg

Konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W myśl art. 11 tejże ustawy księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie zarządu jednostki, jak również w siedzibie przedstawicielstwa lub oddziału zagranicznej osoby prawnej. W przypadku powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce nie posiadającej osobowości prawnej uprawnionej do świadczenia księgi rachunkowe mogą być prowadzone poza siedzibą zarządu jednostki. Księgi rachunkowe, jako dokumenty wysokiej wagi, powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco. Oznacza to, iż dokonywane w nich zapisy powinny odzwierciedlać stan rzeczywisty.

Jak możemy pomóc Twojej spółce?
EGD Spółka Audytorska Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dostosowujemy procesy księgowe do indywidualnych potrzeb jednostki, pomagamy i wspieramy firmy, w zakresie uporządkowania ksiąg rachunkowych, a następnie wprowadzamy odpowiednie standardy, sugerujemy odpowiednie rozwiązania, które mają pomóc i ujednolicić wprowadzone procedury w dalszej pracy. Naczelną zasadą jaką kieruje się EGD Spółka Audytorska Sp. z o.o. jest zachowanie szczególnej staranności w dokonywanych zapisach księgowych, uzgadnianiu stanów (sald), prezentacji wyników Spółki w sprawozdaniu finansowym oraz stosowaniu przyjętych zasad wynikających z przepisów i polityki rachunkowości.

Jesteśmy po to by wspierać, doradzać i rozwiązywać problemy. Nasze doświadczenie zawodowe w połączeniu ze zdobytą wiedzą sprawiają, że jakość świadczonych przez nas usług jest na najwyższym poziomie. Każdy klient traktowany jest przez nas indywidualnie, bo jego satysfakcja jest naszym Sukcesem.
EDG Spółka Audytorska Sp. z o.o.
ikona napisz do nas
© 2012-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone
Strona przygotowana przez firmę LifeInBrand